Experiment proiect
RO
EN  

 

Suprafaţa terenului 2805,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată 782,05 mp
Regim de înălţime parter
H max. streaşină  5,12 m
H max. coamă 5,95 m
POT 27,88 %
CUT 0,28
Carosabil 347,45 mp
5 Parcări 62,5 mp
Trotuare 84,00 mp
Spaţii verzi   1529,00 mp
Amplasarea în regim izolat
Alinierea faţă de DJ 105S 8,00 m
Alinierea faţă de limitele laterale 6,00 m
Alinierea faţă de limita posterioară 43,00 m