Experiment proiect
RO
EN  

 

 

1. Denumirea: SC EXPERIMENT PROIECT SRL
   
2. Asociaţi / POPŞE CORINA   0040 745 643875
    Administratori: ROMAN CĂLIN    0040 744 260591
   
3. Cod fiscal: R0 2894535
   
4. Nr. Reg. Comerţului: J 12 / 4907 / 1992 
   
5. Adresa: Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, sc. 1, et. 1, ap. 6
  400658 Cluj-Napoca, jud. Cluj
   
6. Telefon: 0040 264 450154
  0040 747 111225
    Fax:  0040 264 450154
    E-mail: office@experiment-proiect.ro
   
7. Obiectul principal de 7111    Proiectare de Arhitectură, Urbanism,
    activitate: Amenajarea Teritoriului
   
8. Alte obiecte de 5819   Alte activităţi de editare
    activitate autorizate 5829   Activităţi de editare a altor produse software
    conform Legii 359 / 2004:  6201   Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (GIS)
  7022   Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
  management
  7112   Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică
  legate de acestea
  7220  Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi
  umaniste
  7320  Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a
  opiniei publice
  7490   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
  8560   Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
   
9. Principala piaţă a Judeţele:
    afacerilor: Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu,
  Alba, Hunedoara, Sălaj
   
10. Număr de angajaţi: 14
   
11. Certificări: SR EN ISO   9001 / 2008
  SR EN ISO  14001 / 2004
  SR EN OHSAS  18001 / 2007
   
12. Denumirea băncilor: Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca
  Banca Comercială Română Cluj-Napoca